+371 22038287
LV | RU | EN

Как стать заметным в социальных сетях?

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un prasmes un rezultātā izstrādāt praktisko projektu uzņēmuma popularizēšanai sociālos medijos, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu.

 

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • Zināšanas un izpratne  par zīmola atpazīstamību sociālos medijos, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu.
 • Prasme izstrādāt sociālo mediju saturu.
 • Spēja efektīvi novērtēt  un pielietot sociālo mediju analīzes metodiku klientu piesaistei, ņemot vērā nozares specifiku, nosakot savu mērķauditoriju komunikācijas manieri un sociālo mediju kanālus.

Nr. p. k.

Tēma

Saturs

1.

Sociālo mediju darbības principi- uzbūve un algoritms

 1. Sociālo mediju būtība

 2. Sociālo mediju uzbūve

 3. Sociālo mediju algoritms

2.

Sociālo mediju saturs- definēšana, izstrāde un pārliecināšanas māksla

 1. Stāstniecības pamati

 2. Auditorijas definēšana

 3. Satura struktūras izstrāde

 4. Pārliecināšanas māksla

3.

Sociālo mediju platformas un satura pielāgošana

 1. Populārākās platformas

  1. Facebook

  2. Instagram;

  3. LinkedIn;

  4. Youtube;

  5. Twitter;

  6. TikTok

  7. Google My Business

 2. Satura pielāgošana kanāliem

4.

Sociālo mediju mārketings- dati un  analīze

 1. Reklāmu mērķi un veidi

 2. Reklāmu iestatīšana

 3. Sociālo mediju dati un to analīze

5.

Labās prakses piemēri un praktiska projekta izstrāde

 1. Sociālo mediju etiķete

 2. Veiksmīga satura piemēri

 3. Praktiskā projekta izstrāde

Pedagogs:

 

Jurita Krūma

Absolvējusi LU Sociālo zinātņu fakultāti (2010.g.), iegūstot bakalaura grādu komunikācijas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu projektu vadīšanā un projektu vadītāja kvalifikāciju (2012.g.). Darba pieredze aptver sabiedrisko attiecību, digitālā mārketinga, sociālo mediju un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā privātajā sektorā. 2014. gadā dibinājusi un kopš tā laika vada sociālo mediju aģentūru “WWWOLF”, sadarbojoties ar dažāda kalibra zīmoliem, kā arī īstenojot tematiskās kampaņas kā Latvijas, tā Baltijas mērogā.

xx

«