+371 22038287
LV | RU | EN

Цифровая грамотность и использование ИТ-инструментов в дошкольных учреждениях

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Digitālā pratība un IT rīku izmantošana pirmsskolā" – 8 stundu kursi veblekcija 13.04.

Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības pedagogiem un darbiniekiem.

Programmas ietvaros notiks teorētiskās un praktiskās nodarbības par digitālā satura veidošanas pamatprincipiem. Tiks attīstītas prasmes pielietot dažādus komunikācijas rīkus, veidot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu un daudzveidīgu IT rīku izmantošanu, digitālās pratības caurviju prasmes attīstīšanu izglītojamiem pirmsskolas posmā.

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-371, 29.12.2021.

Programmas apjoms: 8 stundas

Kursu cena 30 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties

Kursu programmā:

  • Tehnoloģijas kompetence bērncentrētas izglītības kontekstā
  • Digitālie rīki mācību darbam pirmsskolā. Kā izmantot digitālo pildspalvu, planšeti, datoru, interaktīvo tāfeli patstāvīgam mācību darbam un prasmju mērķtiecīgai attīstībai.
  • Mācīšanās interaktīvu spēļu veidā
  • Kā efektīvi strādāt ar Google rīkiem- Doc, Presentation, Form. Google Earth izmantošana mācību procesā.
  • Attālinātais mācību process pirmsskolā. Rīki attālināto mācību īstenošanai (Padlet, Jamboard).
  • Didaktisko spēļu veidošana „PowerPoint” lietotnē.

Jūsu ieguvumi

Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas izglītojamo digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.

Lektore: Olita Strazdiņa

Kursu norises vieta:  tiešsaiste

«