+371 22038287
LV | RU | EN

Создание благоприятной психологической среды для эмигрирующих детей после травмирующих событий

Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana emigrējošiem bērniem pēc traumējošiem notikumiem tiešsaiste februārī

 

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Programmas apguve pilnveidos pedagogu, izglītības iestāžu atbalsta personāla un izglītības speciālistu zināšanas, izpratni par labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanu un sadarbību ar bērniem un pieaugušajiem pēc traumatiskiem notikumiem.

Tēmas

  • Psihotraumu raksturojums, to bioloģiskais, emocionālais, kognitīvais un uzvedības līmenis, atpazīšana un atbalsts traumas pārvarēšanai pedagoģiskajā procesā.
  • Stāsti kā traumu dziedināšanas metode un to izmantošana skolā bērniem ar emigrācijas, kara, zaudējuma psihotraumām.
  • Stress un trauma: metodes un tehnikas to pārvarēšanai (smadzeņu pusložu sinhronizācija, bilaterālā integrācija, emocionālās brīvības tehnikas, utt)
  • Dziedinošā saruna: kā padarīt pedagoģisko komunikāciju produktīvāku

Programma saskaņota ar pašvaldību 30.03.2022 Nr. RIMC-22-080.

Programmas apjoms: 8 stundas

 

Kursu cena 25 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties

 

Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē

Lektore:

Anete Hofmane, Mg.psych., Mg.sc.administr.

Lektore, kas RTU Humanitārā institūta Inženierpsiholoģijas un pedagoģijas katedrā docē studiju kursus “Psiholoģija”, “Kognitīvā un sociālā psiholoģija”, “Saskarsmes pamati”, “Prezentācijas prasmes”. Ieguvusi profesionālā maģistra grādu vadībzinībās un supervizora/konsultanta/pārrauga profesionālo kvalifikāciju. Anete darbojas Latvijas Zinātņu Padomes projektā “Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību”. Kursu ietvaros Anete dalīsies ar savu profesionālo skatījumu un palīdzēs pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanai un sadarbībai ar bērniem un pieaugušajiem pēc traumējošiem notikumiem.

 
 
 
«