+371 22038287
LV | RU | EN

Психологические особенности возраста в спорте.

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
" Vecumposmu psiholoģiskās īpatnības sportā " - 8 stundu apjomā

13.02. plkst.14.00 (tiešsaistē)

 

Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu sporta pedagogiem, treneriem, speciālistiem, kuri strādā ar izglītojamiem (sportistiem).

Kursu cena 30 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties

Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē

Piesakies: 28642600, kursi@eiropascentrs.lv

Programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas kompetences par vecumposmu psiholoģiskām īpatnībām un sporta ietekme uz personības veidošanos, veidojot izpratni par motivācijas veidošanu sportā un trenera lomu.

 Apgūstamās tēmas:

  1. Personības attīstību, veidošanos ietekmējošie faktori:

•           Epiģenētiskā pieeja;

•           Psiholoģiskās attīstības riski un aizsardzības.

      2. Vecumposmu psihofizioloģiskais  raksturojums un tā ietekme uz personības veidošanos:

•           Agrīnās bērnības 1-3 gadi psihofizioloģiskais raksturojums;

•           Pirmsskolas vecuma 3-6 gadi psihofizioloģiskais raksturojums, motivācijas attīstība, trenera loma;

•           Sākumskolas vecuma 7-10 gadi psihofizioloģiskais raksturojums, motivācijas attīstība, trenera loma;

•           Pusaudžu vecuma 11-16 gadi psihofizioloģiskais raksturojums, motivācijas īpatnības, trenera loma;

•           Jauniešu vecuma 16-18, 18-23 gadi psihofizioloģiskais raksturojums.

      3. Trenera loma un motivācija veidošana vecumposmos.

Jūsu ieguvumi :

Programmas apguve pilnveidos zināšanas un prasmes par sportistu personības motivācijas veidošanu sportā un tā ietekmi.

Programma saskaņota ar pašvaldību 27.04.2022, saskaņojuma Nr. RIMC-22-098

 

 

Lektore:

 

Jurita Smiltiņa, Mg.Psych.

Praktizējoša sporta psiholoģe. Ieguvusi maģistra grādu sociālajā psiholoģijā, psihodinamiskās psihoterapijas un smilšu spēļu terapijas izglītību. Strādā savā privātpraksē ar pieaugušajiem un bērniem.

2022. gada 27. aprīļa saskaņojuma Nr. RIMC-22-099

 

 

 

 

«