+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālā satura veidošana un izmantošana mācību procesā

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Digitālās satura veidošana un izmantošana mācību procesā " - 8 stundu apjomā

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 30 EUR+PVN par vienu dalībnieku, atkarībā no dalībnieku skaita.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma visiem izglītības jomas darbiniekiem, tai skaitā pedagogiem un izglītības iestādes administrācijai.

Pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot digitālo saturu. Programmas ietvaros notiks teorētiskās un praktiskās nodarbības par digitālā satura veidošanas pamatprincipiem. Tiks attīstītas prasmes pielietot dažādus komunikācijas rīkus, veidot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu.

 

Lekciju lasa:

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

Kursā iekļautās tēmas:

 • Jēgpilna digitālā satura izveidošana
  • Digitālā satura izstrāde, integrēšana, pilnveidošana un atjaunošana
  • Digitālā satura izvērtēšana
  • Programmatūras iestatījumu pielāgošana
 • Digitālā satura aizsardzība
 • Digitālās vides un ierīču pielāgošana


Īstenošanas formas, pārbaudes formas un metodes:

 • Vebināri,
 • Prezentācijas,
 • Praktiskie darbi,
 • Diskusijas,
 • Paraugdemonstrējumi.

 Saskaņoti pašvaldībā 2021. gada 29. decembra saskaņojuma Nr. RIMC-21-372.

«