+371 22038287
LV | RU | EN

Азбука педагога в век дигитальных технологий

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Pedagoga ABC digitālā laikmetā" – 36 stundu kursi 4. aprīlī

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 70 EUR + PVN par vienu dalībnieku.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma visiem izglītības jomas iestāžu pedagogiem, izglītības  iestāžu atbalsta personālam un izglītības speciālistiem, administrācijai.

Pilnveidot zināšanas un prasmes digitālajā laikmetā, pievēršot nozīmību efektīvam klātienes un tiešsaistes multidisciplināram un starpdisciplināram mācību procesam, emocionālai inteliģencei, stresa vadībai un personības attīstībai un audzināšanai.

Mācību process tiek organizēts neklātienē eVidē, kur pieejamas video lekcijas, strukturēti mācību materiāli un pārbaudes darbi katram modulim. Mācību kurss veidots 4 moduļos, ar pārbaudījumu pēc katra moduļa. Apliecība tiek izsniegta par katru moduli vai visu kursu.

Lekciju lasa:

Jekaterina Ļežaņina

VISC multiplikatore -lektore, RIIMC lektore un skolotāju konsultante.
Tiesības sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar pedagogu. Apgūta skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide, tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē.

 

Airisa Šteinberga

Strādājusi vairāk kā 15 gadus kā skolotāja un klases audzinātāja. 1997.gadā ieguva doktora grādu psiholoģijā, bet kopš 2013.gadā ir psihodrāmas speciāliste. Šobrīd strādā RTU un docē psiholoģijas studiju priekšmetus inženierzinātņu studentiem un vada dažādu tematu – pedagoģiskā psiholoģijā, pedagoģiskajā saskarsmē, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti, nodarbības skolotāju profesionālās pilnveides programmās. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku.

 

 
Apgūstamie moduļi:

  • Efektīva mācību stunda - multidisciplinārs un starpdisciplinārs mācību process: 16 stundas, atsevišķi apgūstot 30 EUR + PVN
  • Emocionālā inteliģence: 6 stundas, atsevišķi apgūstot 20 EUR + PVN
  • Stresa vadība pedagoģiskajā darbā digitālā laikmetā: 8 stundas, atsevišķi apgūstot 20 EUR + PVN
  • Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā: 6 stundas, atsevišķi apgūstot 20 EUR + PVN

 Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes:

  • Videolekcija,
  • Situāciju analīze,
  • Prezentācija un demonstrējumi,
  • Mācību materiāli,
  • Labās prakses piemēri,
  • Stresa līmeņa noteikšanas tests.

 

Programma saskaņota 2021. gada 29. decembrī, Nr. RIMC-21-378.

 
«