Vardarbības un izsmiešanas mazināšana izglītības iestādē un to likumiskais regulējums

10 stundas
Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem. 
Veicināt izpratni par likumiskiem atbalsta pasākumiem, programmām  un rīkiem vardarbības un izsmiešanas mazināšanā izglītības iestādē, kas būs atbalsts pedagogiem un izglītības iestādes vadībai pozitīvas vides veidošanai izglītības iestādē. 
31.01.2024. saskaņojuma Nr. RIMCK-24-020
Kursa cena 35 EUR+PVN
Programmas mērķis ir veicināt izpratni par likumiskiem atbalsta pasākumiem, programmām  un rīkiem vardarbības un izsmiešanas mazināšanai izglītības iestādē 
1. Zināšanas un izpratne par vardarbības un izsmiešanas izplatību Latvijas izglītības vidē. 
2. Prasme pielietot pieejamos atbalsta pasākumus, programmas  un rīkus likumiskai vardarbības un izsmiešanas mazināšanai izglītības iestādē.

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, jurists ar 14 gadu pieredzi bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos. Ilze kopš 2015. gada vada profesionālās tālākizglītības kursus pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību, seminārus audzināšanas jautājumos. Ilze ir viena no izcilākiem pedagogiem, kura kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pilnveidot profesionālo sagatavotību audzināšanas jautājumos. 

Ilze JeļinskaIlze Jeļinska

Piesakies: