Valsts valoda - augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Izglītības programmas mērķis:

Veidot izglītojamo valodas komunikatīvo kompetenci, nostiprinot un/vai uzlabojot esošās valsts valodas zināšanas un padziļināti apgūstot gramatiku, pilnveidot valsts valodas kompetences.

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

-        Spēja brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem;
-        Lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus;
-        spēja uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus;
-        Bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem.
Tēmas: 
 • Es un manas pamatvērtības
 • Darbs un izglītība
 • Lietišķā sarakste un dokumentācija
 • Intereses un atpūta
 • Kultūra
 • Personu un sabiedrības drošība
 • Iepirkšanās un pakalpojumi
 • Ikdiena
 • Pakalpojumi
 • Ceļošana un daba
 • Svētki
 • Kopsavilkums/Zināšanu pārbaude
Jākārto izglītības iestādes atmaksāts valsts valodas pārbaudījums 
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-parbaude

Pedagogi

Mūsu pedagogu komanda dalīsies ar zināšanām,prasmēm un pieredzi , nodrošinot studentu izaugsmi un veicinot sekmīgu mācību procesu ar pielāgotām mācību metodēm un materiāliem, radot individuālu pieejamu katram studentam. Palīdzēs pilnveidot nepieciešamās angļu valodas prasmes ikdienas nepieciešamībām – ceļošanai, sadzīviskai komunikācijai, informācijas un prasmju iegūšanai tālākajam valodas apguves procesam. 

Latviešu valodas pasniedzēja. Beigusi Daugavpils Pedagoģisko universitāti. Strādāt par skolotāju mans sirdsaicinājums kopš bērnības. ETV strādāju no 2020.gada. Ir pieredze darbā gan ar mazajiem, gan ar pieaugušajiem. Nāc, un kopā mēs varēsim!

Vija DaukšteVija Daukšte

Latviešu valodas pasniedzēja. Beigusi  Daugavpils Pedagoģisko universitāti. Pedagoģiskā darba stāžs: 30 gadi. Bagāta pieredze darbā gan ar jauniešiem, gan ar pieaugušajiem. Zināšanas dod iespēju un izaugsme nāk darot! Nāc, un kopā mēs varēsim! 

Žanna ĻebedevičaŽanna Ļebedeviča

Latviešu valodas pasniedzēja. Beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. Teju 30 gadu ilgā pedagoģiskā darba pieredze radījusi pārliecību, ka labvēlīga attieksme un pozitīvs uzmundrinājums mācību procesā ir ļoti svarīgs. Kopā mums izdosies! 

Inese LunteInese Lunte