Trauksmes vadība un izdegšanas prevencija profesionālās un personiskās labbūtības veicināšanai

12 stundas
Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem. 
Izpratne par  trauksmes, dusmu, emocionālā izsīkuma vadību, stresu un profesionālo izdegšanu veicinošiem faktoriem pedagoga darba vidē. 

Zināšanas par krīzes komunikācijas niansēm, psiholoģiskajiem aizsardzības mehānismiem un emociju vadību, izdarot secinājumus par sev atbilstošākajām stresa profilakses un izdegšanas risku mazināšanas paņēmieniem savas labbūtības veicināšanai. 
31.01.2024. saskaņojuma Nr. RIMCK-24-019.
Kursa cena 30 EUR+PVN
Programmas mērķis ir veicināt izpratni par trauksmes, stresa, dusmu un emocionālā izsīkuma veidošanos, cēloņiem, ietekmi uz veselību un ikdienas dzīves kvalitāti, kā arī pilnveidot zināšanas un iemaņas stresa pārvaldībā un profesionālās izdegšanas risku prevencijā izglītības jomā strādājošiem. 
1. Zināšanas par uzvedību ietekmējošiem faktoriem, stresa vadības principiem, profesionālās izdegšanas risku analīzes metodēm 
2. Izpratne par efektīvas rīcības modeļiem trauksmes, stresa un emocionālā izsīkuma situācijās 
3. Spēja apzināt personisko emocionālo stāvokli un mobilizēt pieejamos resursus problēmsituāciju risināšanā.

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Mārketinga psihologs, kopš 1994. gada dažādu līmeņu vadītājs izglītības sistēmas iestādēs, karjeras konsultants. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” pedagogs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Piesakies: