Rīka Canva izmantošana mūsdienīgam mācību saturam

8 stundas
Tālākizglītības kursi pedagogiem ar Rīka Canva priekšzināšanām 
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē 
Programmas mērķis ir iepazīstināt ar ērti pieejama rīka izmantošanu mācību procesā, vizuālo materiālu veidošanai un to iespējām, veidojot mūsdienīgu mācību saturu. 

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Digitālā dizaina un datorgrafikas skolotāja, izdevniecības vadītāja. Daiga pārzin, kā veidot izcilu prezentācijas dizainu, ikdienā izstrādā grāmatu, bukletu un reklāmas materiālus, praksē strādā ar 3D programmu SketchUP, CANVA, animācijas programmām, Photoshop, CorelDraw, InDesign. Apguvusi arī pedagoģijas darbības pamatus un tiešsaistes mācību metodiku. Daigai ir liela pieredze dažādu tekstuālo materiālu sastādīšanā, korektūrā, rediģēšanā un maketēšanā. Vadījusi arī lekciju kursus vizuālo materiālu veidošanā. 

Daiga RugājaDaiga Rugāja

Piesakies: