Digitālo un interaktīvu mācību līdzekļu izstrāde pedagogiem MOODLE (mācīšanās platformā skolo.lv)

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Kopa: 18_M_Vizuālo materiālu veidošana 
Datorzinību programmas nosaukums:  Digitālo un interaktīvu mācību līdzekļu izstrāde pedagogiem MOODLE (mācīšanās platformā skolo.lv) (18_58_M)Iegūstamais DigComp līmenis: 4 DigComp

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 

Galvenās tēmas

  • Pamatdarbības MOODLE (skolo.lv) e-mācību vidē
  • E-kursu veidošana un pārvaldīšana
  • Digitālu satura un resursu pievienošana un vadīšana
  • Aktivitāšu izmantošana komunikācijai un sadarbībai
  • Aktivitāšu izmantošana e-kursu satura veidošanai
  • H5P aktivitāšu izmantošana
  • Darbības ar e-kursa dalībniekiem
  • Datu un ierīču drošība

Pieteikšanās: drīzumā!

Lai pieteiktos mācībām, Tev OBLIGĀTI jāizpilda sekojoši nosacījumi (atver linku, spiežot uz pogas)  
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs,Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

Ilmārs ZučiksIlmārs Zučiks