Centra administrācija

Ilze Trumpele

Mācību koordinatore

Anda Geidāne

Mācību koordinatore

Zane Joņina

Mūžizglītības projektu koordinatore

Laura Lika

Eiropas Tālmācības centra direktore

Anita Puste

Direktora vietniece

Darja Voitjuka

Direktora vietniece

Laura Diaza-Zarate

Valdes locekle

Aija Bārzdaine

Attīstības direktore

Darba laiks un rekvizīti

Otrdien, trešdien, ceturtdien no 10.00 -16.00 klātienē un pirmdiem, piektdien- attālināti

Lai mēs varētu Tev veltīt laiku individuāli, lūdzam iepriekš vienoties par tikšanās laiku!

Uzņēmuma nosaukums

SIA Eiropas Tālmācības centrs

Reģistrācijas Nr.

LV43603089888

Struktūrvienība

Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs"

Reģistrācijas Nr.

4561802375

Konta Nr.

LV26HABA0551047695419

Bankas kods

HABALV22

Faktiskā adrese

Lomonosova ielā 1k-4, 214. telpā (2.stāvs), Rīgā, LV-1019

Juridiskā adrese

Baldones iela 27A-2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Iestādes dokumenti

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi:

1-19_16 ETV_personas_datu_apstrâdes_aizsardzîbas_noteikumi.pdf Lejupieladēt

Uzņemšanas un atskaitīšana profesionālās pilnveides izglītības programmā:

1-19-11_Uznemsanas un atskaitisanas noteik. prof.pilnv programmas.pdf Lejupieladēt

Uzņemšanas un atskaitīšana profesionālās tālākizglītības programmā:

proftalak.pdf Lejupieladēt