Starptautiskais eksāmens angļu valodā ECL

Eiropas Tālmācības centrs – ECL eksaminācijas centrs!
Eiropas Tālmācības centrs un vidusskola sadarbībā ar ECL starptautiskās testēšanas institūciju ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES piedāvā iespēju iegūt starptautiski atzītu sertifikātu mācībām un darbam
Pasteidzies! Tuvākais eksāmens ir 24.novembrī! Vēl var paspēt pieteikties eksāmena kārtošanai B1, B2 un C1 līmenī.

Sagatavošanas kurss kā izvēles kurss. 

Kādēļ izvēlēties ECL eksāmenu?

Kāds ir eksāmena sastāvs un tā norise?

Eksāmenā tiek novērtētas četras prasmes: lasīšana, rakstīšana (rakstu daļa) un klausīšanās un runāšana (mutvārdu daļa). 
Ir iespēja izvēlēties kārtot komplekso eksāmenu (visas 4 daļas) vai daļēju eksāmenu (mutvārdi vai raksti) 
Mutvārdu daļa notiek pāros! Skolēni paši izlemj ar ko kopā runāt, vai tiek sadalīti pēc administrācijas norādījumiem. 
Atkarībā no skolēnu skaita, rakstu un mutvārdu daļa var notikt vienā dienā vai nedēļas ietvaros.  
Eksāmena katrā daļā maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 25 (kopā par eksāmenu iegūstams maksimums 100 punkti). Katrā daļā ir divi uzdevumi. Lai nokārtotu eksāmenu, katrā daļā jāiegūst vismaz 40% (10 punkti), bet kopā vidēji NEVAR būt zemāks rezultāts par 60%. 

Ko mēs piedāvājam?

ECL eksāmens A2, B1, B2, C1 līmenī
Mēs parūpēsimies, ka būsi sagatavojies veiksmīgai eksāmena nokārtošanai, kas ietver:
Ja ir kādi jautājumi, sazinies: 297 69 631 vai raksti uz darja.voitjuka@eiropasskola.lv

Pedagogi

Mūsu pedagogu komanda dalīsies ar zināšanām,prasmēm un pieredzi, nodrošinot studentu izaugsmi un veicinot sekmīgu mācību procesu. Visi pedagogi ir izgājuši ECL apmācības un saņēmuši sertifikātu un ir tiesīgi apmācīt eksāmenam un pieņemt pašu eksāmenu:

Angļu valodas pedagoģe. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. Kopš 2019. gada strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā: pedagoģe angļu valodas kursiem, angļu valodas kursu materiālu izstrādātāja. Valsts izglītības satura centra eksāmenu eksperts. 

Katrīna VēvereKatrīna Vēvere

Angļu valodas pedagoģe. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. Kopš 2015. gada strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā: pedagoģe, direktora vietniece, Eiropas Tālmācības centrā pasniedzēja angļu valodas kursiem, angļu valodas kursu materiālu un vairāku mācību programmu izstrādātāja. 

Darja VoitjukaDarja Voitjuka

Angļu valodas pedagoģe. Ieguvusi pedagoģijas magistra grādu. Pilnveido savas sevšvalodas prasmes, iesaistoties Erasmus projektos. Ar ilgstošu pieredzi Eiropas Tālmācības vidusskolā, pasniedzot angļu valodu gan skolēniem, gan pieaugušajiem. 

Nataļja SeļinaNataļja Seļina

Piesakies: