Profesionālās tālākizglītības centrs

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi
Valodu kursi tiešsaistē bērniem un pieaugušajiem
Profesionālā izglītība
Atrodi savu īsto kursu: 
Elementary A2: angļu valoda

Valodu kursi

138 EUR/mēn 3 meneši
Latviešu valoda: Pieaugušajiem

Valodu kursi

30 EUR/st. 14 stundas
Latviešu valoda: Jauniešiem no 11-18 gadiem

Valodu kursi

20 EUR/st. 14 stundas
Starptautiskais eksāmens angļu valodā ECL

Valodas eksāmens

160 EUR 1 mēnesis
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Profesionālā tālākizglītība

130 EUR/mēn 14 meneši
E-komercija

Profesionālā pilnveide

512 EUR 4 meneši
Angļu valoda: bērniem 5-16 gadi

Valodu kursi

25 EUR/st. 10 stundas
Lietvedības pamati uzņēmējdarbībā jauniešiem

Interešu izglītība

60 EUR/mēn 8 meneši